3.4.2005/LR

Hydrologis-Meteorologinen Diploma-ohjelma HydMet
Sään ennustaminen, 1 ov
Kurssin tavoitteena on luoda katsaus nykyajan säänennustusmenetelmiin. Liikkeelle lähdetään Vilhelm Bjerknesin artikkelista Meteorologische Zeitschriftin vuoden 1904 ensimmäisessä numerossa. Opitaan ymmärtämään sääennustusmallin toimintaperiaate ja arvioimaan ennusteiden epävarmuutta. Tutustutaan erilaisiin ennusteisiin ja niiden tekemiseen sääpalvelussa. Käsitellään havaintotiedon merkitystä ennustamisen eri vaiheissa. Kurssi koostuu luennoista, asiantuntijoiden puheenvuoroista ja ryhmätöistä sekä tutustumiskäynnistä Ilmatieteen laitoksen sääpäivystykseen. Kurssiin valmistaudutaan tekemällä ennakkotehtävät ja kurssi suoritetaan tekemällä päätöstehtävä. Jokaisen esityksen jäkeen on varattu viisi minuuttia aikaa keskusteluun ja kysymyksiin (ei varsinaisesti taukoihin). Kurssin ohjelma
1-2.4.2005 Ilmatieteen laitos, 3krs 19-20.8.2005 Vaisala + ESLK Vantaa Perjantai 1.4./19.8 klo 9 - 17 8.30 - 9.00 Kahvi 9.00 - 9.15 Johdanto 9.15 - 10.00 Laura Rontu Vilhelm Bjerknesin perintö - nykyajan säänennustuksen periaatteet Aineistoa: Esityksen aineisto glpro-exe.gz (15 MB, vain Windows: lataa ja talleta, pura pakkaus, käynnistä omassa koneessa) Vallitsevan säätilan analyysi 10.10 - 10.40 Vesa Nietosvaara Synoptinen analyysi Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt 10.45 - 11.15 Janne Kotro Nowcasting Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt 11.20 - 12.20 Reima Eresmaa Data-assimilaation menetelmät Aineistoa: Esityksen aineisto pdf 12.25- 13.15 ruokatunti Sään ennustaminen 13.15 - 14.15 Laura Rontu Säänennustusmallin toiminta - HIRLAM Aineistoa: Esityksen aineistoa pdf Laura Rontu, 1999. Tietokonesäätietoa html 14.20 - 14.50 Vesa Nietosvaara Modernin synoptiikan käsitteitä Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt 14.50 - 15.20 Vesa Nietosvaara (myös vie retkeläiset käymään päivystyksessä ryhmätöiden aikaan) Päivystäjän näkökulma: miten ennuste syntyy Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt 15.20 - 15.40 kahvitauko 15.40 - 17.00 Ryhmätyöt, noin kolme samansisältöistä ryhmää - päivän säätilan analyysi saatavilla olevan aineiston perusteella - ennuste Helsinkiin/Vantaalle huomiseksi analyysin ja mallitiedon perusteella - käynti sääpäivystyksessä IL Kaisaniemi/ESLK Aineistoa ryhmätöihin: Pintakartta 1.4.2005 06UTC analysoitavaksi pdf Ilmatieteen laitoksen HIRLAM-ennustesivu 1.4.2005 Huom. aprillipäivän sivu saatavana tämän linkin kautta, muutoin sivu näkyy vain Ilmatieteen laitoksen verkossa. Lauantai 2.4./20.8 klo 9 - 16 9.00 - 10.00 Ryhmätyöt jatkuvat 10.00 - 10.30 Ryhmätöiden purku päivän säätilan analyysin kannalta. Yhteenveto: Vesa Nietosvaara. 10.30 - 10.50 Kahvitauko

Ennusteiden arvioinnista ja tuotannosta

10.50 - 11.50
Varmuudesta epävarmuuteen Juha Kilpinen - ennusteiden verifiointi - ennusteen epävarmuuden tekijät - epävarmuuden hallinta Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt Esimerkki xls 11.50 - 12.20 Sääpalveluketju havainnoista ennusteeseen Mikko Strahlendorff - ketjun kuvaus - tietokannat ja tietokoneet - päivystäjän osuus ketjussa Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt 12.20 - 13.20 ruokatunti Sovelluksia

13.20 - 13.50 Markku Kangas Tiesääennuste Aineistoa: Esityksen aineisto ppt pdf 13.50 - 14.10 Kari Ahti Erityistilanteiden sääpalvelu Esityksen aineisto pdf ppt 14.10 - 14.50 Minna Rantamäki Ilmanlaatuennusteet Aineistoa: Esityksen aineisto pdf ppt 14.50 - 15.00 kahvinhakutauko 15.00 - 16 Päätöskeskustelu - ryhmätöiden tulokset 3 x 15 min - yleiskeskustelu ennakkotehtävien ja ryhmätöiden perusteella - päätöstehtävien jako - kurssin päättäminen Ennakkotehtävät 1. Seuratkaa säätä kurssia edeltävän viikon ajan: - merkitkää muistiin havaintonne: lämpötila, tuuli, pilvisyys, sääilmiöt - kerätkää talteen ennusteet lehdistä, verkkosivuilta, TV:stä (video!) tms. - kirjatkaa arvionne säätilan poikkeavuudesta (vrt Sääpäiväkirjan ilmastotilasto tms) ja ennusteiden osuvuudesta - valmistautukaa käsittelemään tuloksia kurssin ryhmätöissä ja yleiskeskustelussa 2. Ottakaa selvää/ehdottakaa ryhmätöitä varten - mitä sääsuureita haluisitte ennustaa ja mitä tarkoitusta varten? - mitä havaintotietoa ja muita tarvikkeita arvelette tarvitsevanne ennusteen teossa? 3. Ehdottakaa yksi tai useampi päätöstehtävän aihe Päätöstehtävät Päätöstehtävänä on kirjoittaa 3-5 sivua yhdestä valitsemastanne aiheesta. Tässä on alustava luettelo aiheista/kysymyksistä. Sitä täydennetään ehdotustenne perusteella. Vastaukset palautetaan 30.4./20.9. mennessä. Kurssin opettajat lukevat vastauksenne ja kommentoivat niitä henkilökohtaisesti jokaiselle 30.5/30.10 mennessä. Lisäaineistoa löytyy verkosta tai sitä voi kysyä opettajilta. - Miten ennusteen osuvuutta arvioidaan? - Mitkä seikat aiheuttavat epävarmuutta ennustustulokseen? - Alkutilan merkitys sääennustusmallissa ennusteen pituuden funktiona. vrt esim. Winterhalter, HeSa 6.12.2004. - Satelliittitiedon käyttö sääennusteen teossa - Tutkatiedon käyttö sääennusteen teossa - Millaisia pilvihavaintoja ennusteen tekoon tarvitaan? - Hilavälin vaikutus mallin ennustustarkkuuteen - Viiden päivän ennuste maanviljelijöille - Merisääennusteet - Lentoennusteet - Tiesäävaroitukset - Mihin perustuu metsäpalovaroitus? - Todennäköisyyksien käyttö sääennusteissa - Selostus ja arvio Vilhelm Bjerknesin artikkelista, 1904 - Miksi Richardsonin ennuste epäonnistui? Kirjallisuutta ja lisätietoa Vilhelm Bjerknes: Das Problem der Wettervorhersage, betrachtet vom Standpunkte der Mechanik und der Physik. Meteor.Zeitschr., 21,1-7 (1904) - saksankielinen kopio saatavana, käännös kirjassa: The life cycles of extratropical cyclones, pp. 61-73, eds. Shapiro M.A and Grönås S., Amer.Met.Soc., Boston, 355 pp. Peter Lynch, P., 1999. Richardson's marvellous forecast pdf In: The life cycles of extratropical cyclones, pp. 61-73, eds. Shapiro M.A and Grönås S., Amer.Met.Soc., Boston, 355 pp. M. Kangas et al.,2004. Road weather modelling at FMI pdf Murphy and Winkler, 1987. General framework for forecast verification. Mon.Wea.Rev., 115, 1330-1338 pdf P. Nurmi, 2003. Recommendations on the verification of local weather forcasts. ECMWF technical memorandum 430. pdf J. Kotro, 2002. Sumun ja alapilven peittämän rajakerroksen fysiikasta. Kappale pro-gradu-tutkielmasta. pdf Linkkejä MetEd, USA - Meteorologian opetussivu Amerikasta Kansainvälisen HIRLAM-projektin verkkosivu Pohjoismaisen NetFAM-verkoston verkkosivu NASA's view on forecast factory